Privacyverklaring | Marit Otte 

Op deze pagina kunt u de privacyverklaring van Marit Otte lezen.

Marit Otte respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Marit Otte is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door mij worden verzameld. Aangezien ik, Marit Otte, deze verklaring eenzijdig mag wijzigen, adviseer ik u om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen en/of klachten kunt u altijd bij mij terecht, middels het contactformulier of een mail. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam | Marit Otte

Straat | Doornenburg 810 

Postcode/plaats | 7423 BW Deventer 

Website |  www.maritotte.com 

Email | info@maritotte.com 

KvK | 75608472

BTW | NL002386101B91

Persoonsgegevens die Marit Otte verwerkt

Marit Otte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

| Voor- en achternaam

| Bedrijfsnaam en BTW nummer (zakelijke klant)

| Adresgegevens

| Telefoonnummer

| E-mailadres

| Bankrekeningnummer

| Foto's in opdracht gemaakt

| Gegevens over je activiteiten op mijn site (anoniem)

Waarvoor gebruikt Marit Otte deze gegevens

De contactinformatie die ik heb verkregen bij uw aanvraag gebruik ik om te kunnen identificeren met wie of welk bedrijf ik te maken heb. Op deze manier kan ik u goed en gepast te woord staan. 

Wanneer u ervoor kiest om een samenwerking met mij aan te gaan of een dienst bij mij af te nemen, sla ik de eerder benoemde gegevens van u op. Deze gebruik ik om met u contact te hebben over mijn dienstverlening, om afspraken te maken, een fotoshoot bij u thuis of bij uw bedrijf te kunnen doen en om mogelijke producten of diensten bij u af te leveren. 

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om een offerte en/of betalingsbewijs af te kunnen geven als dit relevant is. Bepaalde gegevens worden gebruikt voor de, bij wet verplichte, belastingaangifte. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marit Otte verwerkt

Marit Otte slaat niet bewust data op van kinderen (bezoekers of gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar oud). Kinderen onder deze leeftijd kunnen enkel een dienst afnemen wanneer zij toestemming hebben van een ouder of voogd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marit Otte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marit Otte) tussen zit.

 

Marit Otte deelt mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende bedrijven: 

| Moneybird, mijn boekhoudprogramma waarin ik uw gegevens invoer om offertes en facturen te kunnen maken en voor de, bij wet verplichte, belastingaangifte. 

| Jouwweb, je naam en e-mailadres worden verkregen via het contactformulier dat je invult op www.maritotte.com en dat per e-mail bij mij binnenkomt. Jouwweb is het hostingbedrijf waar ik deze website bij host, net als waar mijn mail bij binnen komt.

(https://www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden#verwerkersovereenkomst)

| Wetransfer, voor het versturen van de foto's die u daarna kunt downloaden.

(https://wetransfer.com/legal/privacy)

 

Mijn laptop en harde schijf gebruik ik voor het archiveren van de foto's (minimaal 6 maanden). U kunt gebruik maken van deze back-up mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden van al mijn systemen (laptop, harde schijf, website, sociale media) verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, geeft u Marit Otte toestemming om de foto's te delen op www.maritotte.com en op sociale mediakanalen als Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Hoelang bewaart Marit Otte de gegevens

Uw persoonsgegevens bewaar ik totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia, adres en contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

De foto's bewaar ik zoals eerder benoemt minimaal 6 maanden en dit zou kunnen duren tot het eindigen van mijn bedrijf. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Marit Otte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van de bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, zijn verwerkersovereenkomsten (zie twee alinea's hierboven) te raadplegen, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marit Otte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Marit Otte gebruikt
Marit Otte gebruikt op de website www.maritotte.com alleen noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken. Website data blijft maximaal 2 jaar inzichtelijk voor mij, maar dit is niet direct verbonden aan u aangezien de data geanonimiseerd is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marit Otte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maritotte.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marit Otte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marit Otte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@maritotte.com